050 349 6206

RAKENNUTTAMINEN

■   RT10-10575 Rakennuttamisen tehtäväluettelo RAP95 mukaiset tehtävät

■   Rakennushankkeen johtamistehtävät ja rakennuttamistehtävät tarveselvitysvaiheesta takuuajan tehtäviin

 VALVONTA

■   RT16-10746 Talonrakennustyöntyömaavalvonnan tehtäväluettelon mukaiset tehtävät

■   Ajallinen valvonta

■   Tekninen valvonta

■   Laadunvalvonta

■   Taloudellinen valvonta

TYÖTURVALLISUUSKOORDINAATTORIN TEHTÄVÄT

■   VNa 205/2009 mukaiset tehtävät

■   Rakennuttajalle säädetyistä turvallisuusvelvoitteista huolehtiminen

ASIANTUNTIJALAUSUNNOT

HANKINTATEHTÄVÄT

■   Rakennustyömaan hankinnat ja tarjouspyynnöt

VASTAAVAN TYÖNJOHTAJAN TEHTÄVÄT


MUUT PROGANT OY:n PALVELUT

■   Arkkitehtisuunnittelu, sisustussuunnittelu

■   Rakennesuunnittelu