050 349 6206

VALVONTA JA RAKENNUTTAMINEN

■ Maanrakennus

■ Piha-alueiden rakentaminen

■ Asuinkerrostalot

■ Asuinkerrostalojen peruskorjaukset

■ Toimitilojen peruskorjaukset

■ Teollisuusrakentaminen

■ Asuntolat

■ Palvelutalot

■ Putkiremontit

■ Vesivahinkokorjaukset

■ Palovahingot

TYÖPÄÄLLIKKÖ

■ Asuinkerrostalot

■ Palvelutalot

■ Palvelutalojen saneeraukset


VASTAAVA TYÖNJOHTAJA

■ Kerrostalot

■ Lukuisat erityyppiset muut uudis- ja korjausrakennuskohteet

Yksilöity CV ja referenssiluettelo lähetetään pyydettäessä